Informasjon medlemer Vik Båtforrening:

Innkalling til årsmøte i Vik Båtforening 5. mars 2019

Stad: Kontorlokalet til Sognekraft (Rulsen)
Tid: 05.03.2019, kl. 18.00

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar
3. Val av referent
4. Val av 2 representantar til å underteikna møteprotokoll
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Orientering om lekkasje/vassforbruk
8. Evaluering av ny dugnadsform
9. Innkomne saker: Eventuelle saker må meldast inn, til styret, innan 22.02.19
10. Budsjett
11. Val: Formann/leiar – Kasserar – Styremedlem – nytt medlem av valnemda
12. Informasjon om utbetring av byljedemparen

Vel møtt!

 

Referat årsmøte Vik Båtforening 12. mars 2018

 

Innkalling til årsmøte i Vik Båtforening 2018

Stad: Kontorlokalet til Sognekraft (Rulsen)
Tid: 13.03.2018, kl. 18.00

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar
3. Val av referent
4. Val av 2 representantar til å underteikna møteprotokoll
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Behandling/vedtak av nytt hamnereglement
8. Innkomne saker: Eventuelle saker må meldast inn, til styret, innan 05.03.18
9. Budsjett
10. Val: Formann- Sekretær – Styremedlem – nytt medlem av valnemd
11. Informasjon om utbedring av byljedemparen

Vel møtt!

Helsing

Styre i Vik Båtforening

Vedlegg: Revidert hamnereglement

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

Dugnad i båthavna:  Laurdag 07.10.17 kl. 10.00-15.00

Vi har fortsatt ein del som må vedlikehaldast/utbedrast, så vi håpar at alle som ikkje har utført sine dugnadstimar (5t), har anledning til å møta!

Oppgåver

•          Borre opp og feste fleire forsterkningar på utriggarar.

•          Høgtrykksspyle alle kaier med tredekke (glatt når det er vått).

•          Låne truck og flytte betongplater frå pumpehus til Hopra ved utsida av bu.

•          Bruke vinkelsliper og reparere litt på båtvogn.

•          2 mann i robåt for å fjerne boss frå sjøbotn inne i hamna.

•          Elektriker legge opp ny kabel og kople opp ny straumsøyle på B/C-kai.

•          Elektriker montere skap og 3 målarar i bu.

•          Kranbil/truck + skjærebrenner og fjerne rusta stålskinne i mur langs land

Arbeidsoppgåver blir fordelt ved oppmøte.

Vel Møtt 🙂

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Årsmelding for 2016

Referat årsmøte Vik Båtforrening 140317

 

Møteinnkalling til årsmøte 14. mars 2017

Stad: Kontorlokalet til Sognekraft (Rulsen)

Tid: 14.03.2017, kl. 19.00

Sakliste

Godkjenning av innkalling:

  1. Val av ordstyrar
  2. Val av referent
  3. Val av 2 representantar til å underteikna møteprotokoll
  4. Årsmelding
  5. Rekneskap
  6. Innkomne saker: Eventuelle saker må meldast inn, til styret, innan 1 veke (25.02) før styremøte
  7. Budsjett
  8. Valg: Formann- Kasserar – Styremedlem – nytt medlem av valnemd
  9. Bjørn Moheim  informerar om skade og utbedring av byljedemparen

Vel møtt!

Helsing  Styre i Vik Båtforening