Informasjon medlemer Vik Båtforrening:

Årsmøte Vik Båtforrening

Stad: Blix Hotell

Tid: Mandag 21. mars  2022, kl. 19.00.

Sakliste:

1: Godkjenning av innkalling

2: Val av ordstyrar

3: Val av referent

4: Val av 2 repr. til å underteikna møteprotokollen

5: Årsmelding

6: Rekneskap

7: Innkomne saker

8: Budsjett

9: Leige slippvogner, leige båtplass på land i sommarhalvåret

10: Reguleringsforslag område VBF /-klubbhus, toalett etc.

11: Drift av gjestebryggja

12: Val

Saker til årsmøtet må vera styret v/Tore Røyrvik i hende innan torsdag 17.mars 2022.

 

Fylgjande er på val:

Sekretær: Bjarte Tjønn

Kasserar: Ola Svendsen

Formann: Tore Røyrvik

 

Valnemnd:

-Knut Iversen (formann)

-Terje Jonny Tveit

-Asbjørn Hagen

Vel møtt til årsmøte!

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Arkiv frå tidlegare år:

Årsmøte Vik Båtforrening

Stad: Blix Hotell

Tid: Onsdag 7. april  2021, kl. 19.00.

Sakliste:

1: Godkjenning av innkalling

2: Val av ordstyrar

3: Val av referent

4: Val av 2 repr. til å underteikna møteprotokollen

5: Årsmelding

6: Rekneskap

7: Innkomne saker

8: Kjøp av nye utriggarar til B-bryggja

9: Budsjett

10: Leige slippvogner

11: Sommaropplag av båtvogner /-parkering for medlemmar

12: Endring av hamnereglement

13: Klubbhus/gjestetoalett/vaskerom

14: Drift av gjestebryggja.

15: Val

 

Vel møtt!

Styret i Vik Båtforening

Årsmelding 2020 Vik Båtforening

Referat årsmøte VB 070421

Budsjett VB 2021

HAMNEREGLEMENT vedteke 7 april 2021

 

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Årsmøte i Vik båtforening 2020

Stad: Pauserommet til Sognekraft AS (Rulsen).

Tid: 25. februar 2020, kl.1800

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyrar
 3. Val av referent
 4. Val av 2 representantar til å underteikne møteprotokoll
 5. Årsmelding
 6. Rekneskap
 7. Innkomne saker. Eventuelle saker må meldast til styret innan 20.02.
 8. Budsjett
 9. Val: Formann – sekretær – Styremedlem – valnemnd.
 10. Informasjon om: Byljedempar

Vel møtt!

Helsing

Styret i Vik båtforening

Årsmøte VBF 250220 Referat

Årsmøte VBF 250220 Årsmelding

Årsmøte VBF 250220 Resultat

Årsmøte VBF 250220 Balanse

Årsmøte VBF 250220 Driftsbudsjett

 

#############################

Innkalling til årsmøte i Vik Båtforening 5. mars 2019

Stad: Kontorlokalet til Sognekraft (Rulsen)
Tid: 05.03.2019, kl. 18.00

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar
3. Val av referent
4. Val av 2 representantar til å underteikna møteprotokoll
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Orientering om lekkasje/vassforbruk
8. Evaluering av ny dugnadsform
9. Innkomne saker: Eventuelle saker må meldast inn, til styret, innan 22.02.19
10. Budsjett
11. Val: Formann/leiar – Kasserar – Styremedlem – nytt medlem av valnemda
12. Informasjon om utbetring av byljedemparen

Vel møtt!

Vik Båtforening Årsmøte 2019-050319-referat

Årsmøte 2019 vedlegg 1 Årsmelding

Årsmøte 2019 vedlegg 2 Rekneskap

Årsmøte 2019 vedlegg 3 Budsjett

 

################################

Innkalling til årsmøte i Vik Båtforening 2018

Stad: Kontorlokalet til Sognekraft (Rulsen)
Tid: 13.03.2018, kl. 18.00

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar
3. Val av referent
4. Val av 2 representantar til å underteikna møteprotokoll
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Behandling/vedtak av nytt hamnereglement
8. Innkomne saker: Eventuelle saker må meldast inn, til styret, innan 05.03.18
9. Budsjett
10. Val: Formann- Sekretær – Styremedlem – nytt medlem av valnemd
11. Informasjon om utbedring av byljedemparen

Vel møtt!

Helsing

Styre i Vik Båtforening

Vedlegg: Revidert hamnereglement

Referat årsmøte mars 2018

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

Dugnad i båthavna:  Laurdag 07.10.17 kl. 10.00-15.00

Vi har fortsatt ein del som må vedlikehaldast/utbedrast, så vi håpar at alle som ikkje har utført sine dugnadstimar (5t), har anledning til å møta!

Oppgåver

•          Borre opp og feste fleire forsterkningar på utriggarar.

•          Høgtrykksspyle alle kaier med tredekke (glatt når det er vått).

•          Låne truck og flytte betongplater frå pumpehus til Hopra ved utsida av bu.

•          Bruke vinkelsliper og reparere litt på båtvogn.

•          2 mann i robåt for å fjerne boss frå sjøbotn inne i hamna.

•          Elektriker legge opp ny kabel og kople opp ny straumsøyle på B/C-kai.

•          Elektriker montere skap og 3 målarar i bu.

•          Kranbil/truck + skjærebrenner og fjerne rusta stålskinne i mur langs land

Arbeidsoppgåver blir fordelt ved oppmøte.

Vel Møtt 🙂

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Årsmelding for 2016

Referat årsmøte Vik Båtforrening 140317

 

Møteinnkalling til årsmøte 14. mars 2017

Stad: Kontorlokalet til Sognekraft (Rulsen)

Tid: 14.03.2017, kl. 19.00

Sakliste

Godkjenning av innkalling:

 1. Val av ordstyrar
 2. Val av referent
 3. Val av 2 representantar til å underteikna møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Innkomne saker: Eventuelle saker må meldast inn, til styret, innan 1 veke (25.02) før styremøte
 7. Budsjett
 8. Valg: Formann- Kasserar – Styremedlem – nytt medlem av valnemd
 9. Bjørn Moheim  informerar om skade og utbedring av byljedemparen

Vel møtt!

Helsing  Styre i Vik Båtforening