Ledige båtplassar

Vik Utvikling har for sal nye båtplassar i småbåthavna i Vik. Den er plassert midt i sentrum av Vik med kort avstand til butikkar, bank, apotek, bensinstasjon osv....

Informasjon om:   BÅTPLASS I VIK I SOGN